Проект: BG16RFOP002-2.073-4363-C01
  Проект: BG16RFOP002-2.073-4363-C01
“МАКРОН” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-4363-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат о ...
ИСУ
  ИСУ
ДУ 01-01 ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ С настоящия документ Ръководството на „МАКРОН“ ООД гр. София официално декларира поетите ангажименти по управление на Качеството по предоставяне на качествени ...
Проект: BG16RFOP002-2.089-3665
  Проект: BG16RFOP002-2.089-3665
“МАКРОН” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-3665-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономичес ...
[1]
 
Български |  English