"МАКРОН" ООД е създадена през 1997 г. в град София. В началото е започнала със склад на едро с хранителни продукти и хигиенни материали, като от 1998 година започва да  снабдява с хранителни продукти и хигиенни материали клиенти от държавната и общинска структури, както и частни субекти.  

информация за проект BG16RFOP002-2.089-3665 - https://makron.org/product.php?id=209 Проект: BG16RFOP002-2.089-3665 “МАКРОН” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-3665-C01 по проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е oсигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.. Общата стойност на проекта е 50 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% (50 000,00) лв. Европейско финансиране. Проектът стартира на 24.08.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.
 
Български |  English